பங்காளிங்க..

Wednesday, June 1, 2011

இன்றைய ஸ்பெஷல்

தத்துவம் 1 
ஒருவர் உங்களை கல்லை கொண்டு எறிந்தால்
நீங்கள் அவர்கள் மீது பூவை கொண்டு எறியுங்கள்;
மறுபடியும் கல்லை கொண்டு எறிந்தால்,
நீங்கள் பூந்தொட்டியை கொண்டு எறியுங்கள்,
மவனே சாவட்டும், 

 

No comments:

Post a Comment

நிறையோ குறையோ எதுவானாலும் சொல்லுங்க, புதுசா வர்றவங்க உங்க பெயரையும் சேர்த்து போடுங்க...