பங்காளிங்க..

Wednesday, May 4, 2011

விளக்கு

தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும் 
தேவைக்கு கண்விழிக்கும் 
கும்பகர்ணன்கள் தான் எங்கள் 
தெருவிளக்குகள் !!!

No comments:

Post a Comment

நிறையோ குறையோ எதுவானாலும் சொல்லுங்க, புதுசா வர்றவங்க உங்க பெயரையும் சேர்த்து போடுங்க...